Wat doen ons?

Hier by Reënboogland is ons baie besig elke dag! Ons kleuters word daagliks blootgestel aan ‘n verskeidenheid aktiwiteite en ervarings wat verseker dat hulle goed gebalanseerde, gelukkige kleuters is!

 • Reënboogland is ‘n Christelike pre-primêre skool wat elke dag met gebed en Gewyde liedjies begin.
 • Ons volg ‘n gestruktureerde, maar informele daaglikse program.
 • Kleuter relevante temas word weekliks aangebied en dit bevorder die kleuters se algemene kennis en taalvaardighede.
 • Sensoriesetuin is vir sensoriese ontwikkeling, en is die vermoë om al vyf sintuie te gebruik.
 • Een van ons klasse is gebasseer op die Montessori Opvoedkundige Sisteem (net in Engels aangebied) en vyf tweetalige klasse op die Tradisionele onderwyssisteem.
 • Daar word daagliks tyd spandeer aan kreatiewe ontwikkeling, vryspel, beweging en/of musiek asook storietyd.
 • Junior Jive musiekprogram word op Woensdae aangebied vir alle kleuters.
 • Kwanda Kinetics kinderkinetika program word op Donderdae en Vrydae aangebied vir alle kleuters.
 • Phyzz Ed Sports. Phyzz Ed Sportz verskaf ‘n fondasie vir seuns en meisies  2-14 jaar oud, waar hulle baie nuwe vaardighede en sport soorte aanleer.
 • Instappies deur ander maatskappye word kwartaalliks aangebied vir alle kleuters.
 • Ons is oop gedurende skoolvakansies en sluit in Desember vir ‘n welverdiende lang vakansie.
 • Aanpassingsverslae word aan die einde van die eerste kwartaal gedoen en volledige verslae aan die einde van die tweede en vierde kwartale.
 • Terapeutiese dienste is beskikbaar indien nodig. Dit word aangebied in ons terapiekamer.

Wat doen ons elke dag?

Maandae

 • Saal opening
 • Phyzz Ed

Dinsdae

 • Maak my Super slim Dinsdag

Woensdae

 • Junior Jive

Donderdae

 • Kwanda Kinetics

Vrydae

 • Fietsie Vrydag