Gesels met ons

Skoolure:
Maandag tot Vrydag: 06:45 tot 17:30

Tel: 011 477 4213
Faks: 011 673 2455

E-pos:
info@reenboogland.co.za

Hoof
hoof@reenboogland.co.za

Rekeninge
pauline@reenboogland.co.za

Waar is ons: Kaart

Adres:
Reënboogland Pre-primêre Skool
H/v 9de Straat en Longweg
Greymont
Johannesburg

Voltooi asb. die vorm en ons skakel u so gou moontlik.

15 + 4 =